دکتر حسین مصحفی

ارسال درخواست

برای ارسال درخواست تدریس، برگزاری دوره آموزشی یا دریافت مشاوره علمی از دکتر مصحفی لطفا فرم زیر را با دقت تکمیل نمائید.

پس از دریافت و بررسی درخواست شما، در صورت مرتبط بودن و داشتن وقت، زمان مصاحبه برای شما تعیین می‌گردد. پس از انجام مصاحبه با توجه به سطح علمی شما و نوع درخواست شما وقت کلاس یا مشاوره رزرو خواهد شد.

توجه: مواردی که با ستاره (*) مشخص شده‌اند الزامی می‌باشند.