دکتر حسین مصحفی

رزومه

سوابق تحصیلی

دکتری فیزیک گرایش کیهان‌شناسی
دانشگاه تحصیلات تکمیلی در علوم پایه
2016
کارشناسی ارشد فیزیک گرایش گرانش و کیهان‌شناسی
دانشگاه شهید بهشتی
2016
کارشناسی فیزیک نظری
دانشگاه صنعتی شریف
2016

سوابق شغلی

پژوهشگر پسا دکتری
۱۳۹۹ تا کنون
پژوهشگر غیر مقیم
۱۳۹۸ تا ۱۳۹۹
پژوهشگر
آزمایشگاه ابن سینا
۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹

نرم‌افزارهای تخصصی

نرم افزار CosmoMC
نرم افزار CAMB
نرم افزار شبیه‌سازی هیدرودینامیک Gadget 2
کد HEALPix

مهارت های برنامه‌نویسی​

Python 2& 3
FORTRAN 90
C++